صداها

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

تار به دست...

و من اشک میریزم که چطور از تار تا تار رفته ام...

تار...تیره...

و من اشک میریزم که چگونه عروسک دست افکار می شوم...

کمان را بردار...تیری در تاریکی...

من همان تیره ام...تیر به تار خورد....چشمانم تیره شد...

و من چگونه تن در میدهم...به هر آنچه که نمیدانی که چه اندازه دشوار است...

و تار را بر من بکوب...تار شود دیدگان من...و تار شکست...چگونه بال های افکار از میان نت ها گشوده می شود...چگونه بر صندلی نشسته و چشمانی را سیر می کنم که آسمانم را غروبی کرده...چگونه از میان دوستان تا درون تنهایم فرو می روم...

تار...ت_ار...تا_ر...

و من چگونه به فکر دیگری به روی ها لبخند میزنم...رویت تار...

و من چگونه به یاد دیگری به سلام ها پاسخ میدهم...کلامت تیره...

و من چگونه به هوای دیگری در تاریکی ها غرق می شوم...

تیره...

تار...

در صدای سازها گم می شوم...


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها